Sunday, 18 December 2016

Pandangan Syeikh At-Tharifi berkenaan kisah Ali tidur di katil Rasulullah ketika hijrahالسؤال الخامس عشر: بلغنا عنكم تضعيف حديث مبيت علي في فراش النبي عند الهجرة؟

الجواب: حديث مبيت علي على فراش النبي عند هجرته لا يصح، فقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه وعنه أحمد في المسند وابن جرير الطبري والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم من حديث عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس، وفيه نسج العنكبوت بيتاً على الغار. وفيه عثمان الجزري قال فيه أحمد: روى أحاديث مناكير زعموا أنه ذهب كتابه. وقال ابن ابي حاتم عن أبيه: لا أعلم روى عنه غير معمر والنعمان، ومال إلى تحسينه الحافظ ابن كثير وابن حجر!.

Terjemahannya:

Soalan Ke-15:

Telah sampai kepada kami berkenaan pendhaifan yang anda lakukan ke atas hadis tidurnya Ali di katil Nabi ketika hijrah?

Jawapan:

Hadis tidurnya Ali di katil Nabi ketika hijrah adalah tidak sahih,ia telah diriwayatkan oleh Abdul Razaq dalam "Musannaf" nya,juga oleh Imam Ahmad dalam "Al Musnad" ,Ibnu Jarir At Thabari,At Thabrani dalam "Mu'jam Al Kabir" nya dan selain mereka daripada hadis Uthman Al Jazari daripada Miqsam Maula Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas.Dalam hadis tersebut ada kisah labah-labah membuat sarang di pintu gua.

Pada hadis tersebut ada Uthman Al Jazari.

Imam Ahmad berkata terhadapnya:

"Dia meriwayatkan hadith-hadith yang munkar,mereka (para ulama hadis -pen) menyangka mungkin kerana kitabnya hilang."

Ibnu Abi Hatim berkata daripada Ayahnya:

"Aku tidak mengetahui dia meriwayatkan selain daripada Ma'mar dan An Nu'man."

Dan telah cenderung untuk mengatakan kisah ini hasan ialah Ibnu Kathir dan Ibnu Hajar."

(Jawapan oleh Syeikh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tharifi)

Terjemahan oleh : A.N.A

Sumber: http://www.saaid.net/leqa/6.ht

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...