Monday, 19 December 2016

Pentashihan Al-Imam As-Sayuthi menurut Syeikh At-Tharifi


السؤال الأربعون: ما رأيكم تصحيحات وتحسينات الإمام السيوطي؟

الجواب: السيوطي رحمه الله من الأئمة المحققين إلا أنه متساهل في تصحيح الأخبار بكثرة الطرق، حتى وإن كانت شديدة الضعف، ومن تأمل كتبه علم ذلك منه (رحمه الله)، وقد توسع في تقوية الاحاديث بالشواهد والمتابعات، ويقوي أحاديث لم يسبقه إلى تقويتها أحد من الحفاظ المعتبرين.

Terjemahan:

Soalan ke-40:

Apakah pandangan anda dengan pentashihan serta pertahsinan oleh Al-Imam As-Sayuthi?

Jawapan:

As Sayuthi rahimahullah merupakan di antara para imam muhaqiq,cumanya beliau bermudah-mudahan dalam pentashihan sesuatu khabar di sebabkan banyak jalan periwayatan,walaupun ia sangat kuat kedhaifannya

Dan mereka yang memerhatikan buku-bukunya pasti akan mengetahui hal itu.

Dan sungguh dia telah banyak menguatkan hadis-hadis dengan syawahid dan mutaba'ah dan dia juga menguatkan hadis-hadis yang tidak pernah dikuatkan oleh seorang pun daripada para huffaz yang muktabar."

(Jawapan oleh Syeikh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tharifi)

Terjemahan oleh : A.N.A

Sumber: http://www.saaid.net/leqa/6.htm

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...